องค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาดเตือนประชาชน ระวังฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมระวังน้ำท่วมฉลับพลัน แจ้งเหตุได้ที่ 045-251676 หรือ045-242643

สายตรงนายก

ร้องเรียนร้องทุกข์

แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ร้องเรียนการบริหารทรัพยากรบุคคล

ชำระค่าขยะ

คู่มือประชาชน

facebook

สำรวจความคิดเห็น

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุบลราชธานี

ตรวจเช็คอีเมลระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

สาระดีๆจากศาลปกครอง

EGP

แบบฟอร์มขอบ้านเลขที่

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 18/04/2562
วันนี้
109
เมื่อวานนี้
203
เดือนนี้
203
เดือนที่แล้ว
4,999
ปีนี้
36,402
ปีที่แล้ว
38,537
ทั้งหมด
129,712
ไอพี ของคุณ
3.236.46.172

ข่าวจัดซื้อ/จัดจ้าง
หัวข้อวันที่
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) บ้านกุดลาด เลขที่ ๑/๒๕๖๖ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายท่าใหญ่ หมู่ที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคา เล็กทรอนิกส์ (e-bidding)01 กันยายน 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายท่าใหญ่ หมู่ที่ ๒ บ้านกุดลาด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)01 กันยายน 2566
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256625 สิงหาคม 2566
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2566) 10 กรกฎาคม 2566
รายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐06 มิถุนายน 2566
รายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 254009 พฤษภาคม 2566
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2566)12 เมษายน 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อจัดจ้างตามโครงการประดับตกแต่งสถานที่ราชการเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปี 256617 กุมภาพันธ์ 2566
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2565 )12 มกราคม 2566
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้างของปีงบประมาณ 256526 ตุลาคม 2565
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม 2565 ถึง กันยายน 2565)17 ตุลาคม 2565
ประกาศผลการจัดชื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ.2565 07 ตุลาคม 2565
ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ มีปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซี.ซี. หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding06 ตุลาคม 2565
การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ15 กันยายน 2565
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 25 กรกฎาคม 2565
1 2 3 4 >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา
หัวข้อวันที่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซึ่งจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก ปฐมวัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21 กันยายน 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20 กันยายน 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายท่าใหญ่ หมู่ที่ ๒ บ้านกุดลาด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)19 กันยายน 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กง ๘๘๗๖ อุบลราชธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง19 กันยายน 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง19 กันยายน 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย หมายเลขทะเบียน ๘๓-๖๘๑๘ อุบลราชธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง11 กันยายน 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บย6128 จำนวน ๑ คัน โดย วิธีเฉพาะเจาะจง06 กันยายน 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมซ่อมบำรุงรถกระเช้าไฟฟ้าหมาย เลขทะเบียน 82-9330 อุบลราชธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง06 กันยายน 2566
ประกาศผู้ชนะการแนอราคา จ้างสมบารุงรักษารถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บล ๓๘๙๑ อุบลราชธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง06 กันยายน 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเครื่องตัดหญ้า จำนวน ๔ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง06 กันยายน 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมถนนชำรุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง06 กันยายน 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ ๒๔๐ KSC เพื่อดำเนินการซ่อมแซมถนนสายสมเด็จเดิม หน้าศาลากลางบ้าน หมู่ที่ ๑๒ บ้านค้อเหนือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง04 กันยายน 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างหอถังสูง หมู่ที่ 7 บ้านผาแก้วน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง03 กันยายน 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมห้องรับประทานอาหารกลางวันสำหรับเด็ก โดยวิธี เฉพาะเจาะจง01 กันยายน 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศประจำงานป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22 สิงหาคม 2566
1 2 3 4 5..... >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1

ประกาศราคากลาง
หัวข้อวันที่
แบบสรุปราคากลางปรับปรุงถนนทางหลวงท้องถิ่นสาย 1279 สองแคว-บรรณโศภิษฐ์14 มิถุนายน 2566
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคำผักหวานหมู่ที่ 7 บ้านผาแก้วน้อย17 กรกฎาคม 2563
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย ท่าใหญ่ ม.2 บ้านกุดลาด17 กรกฎาคม 2563
สอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายท่าศาลา หมู่ที่ 13 บ้านหนองมะนาวเหนือ17 กรกฎาคม 2563
สอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หนองโดน ม.9 บ้านกุดลาดใต้17 กรกฎาคม 2563
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง(ปรับปรุงศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดผาแก้วใหญ่ ม.5)19 พฤษภาคม 2563
ตาราแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง(โครงการปรับปรุงต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองมะนาว ม.13)19 พฤษภาคม 2563
แจ้งราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสมเด็จเดิม หมู่12 บ้านค้อเหนือ23 มีนาคม 2563
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง19 สิงหาคม 2562
1

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน (สขร)
หัวข้อวันที่
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม 2566 04 กันยายน 2566
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 256604 สิงหาคม 2566
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน 256606 กรกฎาคม 2566
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 2566 06 มิถุนายน 2566
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน2566 08 พฤษภาคม 2566
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2566 12 เมษายน 2566
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 256615 มีนาคม 2566
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 256609 กุมภาพันธ์ 2566
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2565 09 มกราคม 2566
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 256519 ธันวาคม 2565
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 256515 พฤศจิกายน 2565
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน 256511 ตุลาคม 2565
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม 256505 กันยายน 2565
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 256509 สิงหาคม 2565
สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 256506 กรกฎาคม 2565
1 2 3 4 >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1