smileองค์การบริหารส่วนตำบลห่วงใยใส่ใจ ปลอดโรค COVID-19  เราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันsmileยินดีต้อนรับเข้าองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 045-251676 /// วิสัยทัศน์ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน คุณภาพชีวิต ส่งเสริมเศรษฐกิจอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ศิลปวัฒนธรรมไทย ใส่ใจธรรมาภิบาล
สายตรงนายก

ร้องเรียนร้องทุกข์

แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ร้องเรียนการบริหารทรัพยากรบุคคล

ชำระค่าขยะ

คู่มือประชาชน

facebook

สำรวจความคิดเห็น

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุบลราชธานี

ตรวจเช็คอีเมลระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

สาระดีๆจากศาลปกครอง

EGP

แบบฟอร์มขอบ้านเลขที่

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 18/04/2562
วันนี้
33
เมื่อวานนี้
113
เดือนนี้
113
เดือนที่แล้ว
4,206
ปีนี้
18,251
ปีที่แล้ว
38,537
ทั้งหมด
111,561
ไอพี ของคุณ
3.239.129.52
ผ้าลายพ้อย

ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการทอผ้าลายพ้อยส่งเสริมให้กลุ่มสตรีมีทางเลือกในการประกอบอาชีพ และอนุรักษ์ ผ้าลายพ้อยให้คงอยู่ประกอบกับตอบสนองนโยบายของรัฐบาลบด้านเศรษฐกิจพอเพียงสามารถพึ่งตนเองได้ บ้านผาแก้วตำบลกุดลาด ณ ที่ทำการกลุ่มสตรีทอผ้าลายพ้อย บ้านผาแก้ว หมู่ที่ 5 ตำบลกุดลาด อำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานี


 
25 มิถุนายน 2562