องค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาดเตือนประชาชน ระวังฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมระวังน้ำท่วมฉลับพลัน แจ้งเหตุได้ที่ 045-251676 หรือ045-242643

สายตรงนายก

ร้องเรียนร้องทุกข์

แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ร้องเรียนการบริหารทรัพยากรบุคคล

ชำระค่าขยะ

คู่มือประชาชน

facebook

สำรวจความคิดเห็น

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุบลราชธานี

ตรวจเช็คอีเมลระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

สาระดีๆจากศาลปกครอง

EGP

แบบฟอร์มขอบ้านเลขที่

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 18/04/2562
วันนี้
109
เมื่อวานนี้
203
เดือนนี้
203
เดือนที่แล้ว
4,999
ปีนี้
36,402
ปีที่แล้ว
38,537
ทั้งหมด
129,712
ไอพี ของคุณ
3.236.46.172
ายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด กล่าวพบประและมอบผ้าอ้อมผู้ใหญ่สำเร็จรูป ตามโครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ สำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง และบุคคลที่มีภาวะปัญหาการกลั้นปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
วันที่ 21 สิงหาคม 2566 เวลาประมาณ 10.00 น. นายสุวรรณ บุญจูง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด กล่าวพบประและมอบผ้าอ้อมผู้ใหญ่สำเร็จรูป ตามโครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ สำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง และบุคคลที่มีภาวะปัญหาการกลั้นปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยมีคณะผู้บริหาร นายสมยศ พงษ์อนันต์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด นายสุนันท์ บุญรักษา รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด นายชัชวาล กลิ่นกุหลาบ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด นางจริตรกุล บุญจูง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด นายนพดล ศุภโกศล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปากน้ำ นางฉวีวรรณ พูลสิทธิ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการส่งสเสริมสุขภาพตำบลผาแก้ว คณะกรรมการศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด และพนักงานเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด ร่วมมอบผ้าอ้อมผู้ใหญ่ให้แก่บุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง จำนวน 40 ราย ตามโครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่สำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลที่มีภาวะปัญหาการกลั้นปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด ทั้งนี้เพื่อให้สามารถดำเนินกิจวัตรประจำวันของกลุ่มบุคคลดังกล่าวและผู้ที่ดูแลสะดวกยิ่งขึ้น

 
21 สิงหาคม 2566