องค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาดเตือนประชาชน ระวังฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมระวังน้ำท่วมฉลับพลัน แจ้งเหตุได้ที่ 045-251676 หรือ045-242643

สายตรงนายก

ร้องเรียนร้องทุกข์

แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ร้องเรียนการบริหารทรัพยากรบุคคล

ชำระค่าขยะ

คู่มือประชาชน

facebook

สำรวจความคิดเห็น

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุบลราชธานี

ตรวจเช็คอีเมลระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

สาระดีๆจากศาลปกครอง

EGP

แบบฟอร์มขอบ้านเลขที่

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 18/04/2562
วันนี้
110
เมื่อวานนี้
203
เดือนนี้
203
เดือนที่แล้ว
4,999
ปีนี้
36,402
ปีที่แล้ว
38,537
ทั้งหมด
129,712
ไอพี ของคุณ
3.236.46.172
รับการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment:LPA) ประจำปี 2566
#องค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด รับการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment:LPA) ประจำปี 2566 วันที่ 22 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด นายสุวรรณ บุญจูง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด ร่วมต้อนรับ คณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งนำโดยนางสาวธันยพร สาธุภาค ผู้อำนวยการกลุ่มงานการเงิน บัญชีและตรวจสอบ และคณะ ในโอกาสลงพื้นที่ตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment:LPA) ประจำปี 2566 ในการนี้ หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด รับการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหลักการประเมิน 5 ด้านได้แก่ 1. ด้านการบริหารจัดการ 2.ด้านการบริหารงานบุคคลและกิจการสภา 3. ด้านการบริหารงานการเงินและการคลัง 4. ด้านการบริการสาธารณะ และ 5. ด้านธรรมาภิบาล ทั้งนี้การตรวจประเมินดังกล่าวฯ เพื่อให้การพัฒนาองค์กรขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด มีการจัดบริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ และทำให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด

 
22 สิงหาคม 2566