องค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาดเตือนประชาชน ระวังฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมระวังน้ำท่วมฉลับพลัน แจ้งเหตุได้ที่ 045-251676 หรือ045-242643

สายตรงนายก

ร้องเรียนร้องทุกข์

แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ร้องเรียนการบริหารทรัพยากรบุคคล

ชำระค่าขยะ

คู่มือประชาชน

facebook

สำรวจความคิดเห็น

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุบลราชธานี

ตรวจเช็คอีเมลระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

สาระดีๆจากศาลปกครอง

EGP

แบบฟอร์มขอบ้านเลขที่

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 18/04/2562
วันนี้
142
เมื่อวานนี้
157
เดือนนี้
2,275
เดือนที่แล้ว
5,862
ปีนี้
49,989
ปีที่แล้ว
38,537
ทั้งหมด
143,299
ไอพี ของคุณ
44.197.101.251
ลำดับรายการวันที่
1การรายงานผลการประเมินจริยธรรมไปใช้ในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล 21 มี.ค. 2566
2ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด เรื่อง หลักเกณฑ์การสร้างขวัญกำลังใจ และการลงโทษแก่พนักงาน ในสังกัดขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256620 มี.ค. 2566
3การสรรหา 2 (ประกาศ กจ กท)14 มี.ค. 2566
4การสรรหา 3 (ประกาศ กจ)14 มี.ค. 2566
5การสรรหา 4 (ประกาศ ก.อบต)14 มี.ค. 2566
6การสรรหา 5 (ประกาศ ก.อบต)14 มี.ค. 2566
7การสรรหา 6 (ประกาศ พ.จ)14 มี.ค. 2566
8การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร (ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.)14 มี.ค. 2566
9บรรจุและแต่งตั้ง 214 มี.ค. 2566
10บรรจุและแต่งตั้ง 314 มี.ค. 2566
11บรรจุและแต่งตั้ง 414 มี.ค. 2566
12บรรจุแลแต่งตั้ง 514 มี.ค. 2566
13ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด ประจำปีงบประมาณ 256614 มี.ค. 2566
14ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด ประจำปีงบประมาณ 256614 มี.ค. 2566
15ประกาศอัตราร้อยละของฐานในการคำนวณเพื่อใช้เป็นเกณฑ์การคำนวนเลื่อนเงินเดือนพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด ประจำปีงบประมาณ 256614 มี.ค. 2566
16ประกาศหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด ประจำปีงบมาณ 256614 มี.ค. 2566
17ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด ประจำปีงบมาณ 256614 มี.ค. 2566
18การสรรหา (ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด เรื่องการรับโอนย้ายพนักงานส่วนตำบล/พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่น)14 มี.ค. 2566
19คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด เรื่องการบรรจุแตั้งเป็นพนักงานส่วนตำบล14 มี.ค. 2566
20หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี 256614 มี.ค. 2566

1 2   >>  >|