องค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาดเตือนประชาชน ระวังฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมระวังน้ำท่วมฉลับพลัน แจ้งเหตุได้ที่ 045-251676 หรือ045-242643

สายตรงนายก

ร้องเรียนร้องทุกข์

แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ร้องเรียนการบริหารทรัพยากรบุคคล

ชำระค่าขยะ

คู่มือประชาชน

facebook

สำรวจความคิดเห็น

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุบลราชธานี

ตรวจเช็คอีเมลระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

สาระดีๆจากศาลปกครอง

EGP

แบบฟอร์มขอบ้านเลขที่

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 18/04/2562
วันนี้
111
เมื่อวานนี้
203
เดือนนี้
203
เดือนที่แล้ว
4,999
ปีนี้
36,402
ปีที่แล้ว
38,537
ทั้งหมด
129,712
ไอพี ของคุณ
3.236.46.172
ลำดับรายการวันที่
1แผนการตรวจสอบภายใน ปรับปรุง ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 27 เม.ย. 2566
2รายงานผลการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบที่ 1) 4 เม.ย. 2566
3ประกาศใช้คู่มือและแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25664 ม.ค. 2566
4รายงานผลการติดตามประเมินผล ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน และ หลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ 2561 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25653 พ.ย. 2565
5นโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256619 ต.ค. 2565
6กรอบความประพฤติและจริยาธรรมของผู้ตรวจสอบภายใน19 ต.ค. 2565
7กฎบัตรการตรวจสอบภายใน 2566 pdf19 ต.ค. 2565
8กฎบัตรการตรวจสอบภายใน 256519 ต.ค. 2565
9รายงานผลการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 256519 ต.ค. 2565
10แผนการตรวจสอบภายในระยะยาว 3 ปี19 ต.ค. 2565
11การประเมินองค์กร19 ต.ค. 2565
12การประเมินความเสี่ยง19 ต.ค. 2565
13แผนการตรวจสอบภายในประจำปี 2566 19 ต.ค. 2565
14รายละเอียดขอบเขตการตรวจสอบแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ 2566 19 ต.ค. 2565
15ขออนุมัติแผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ 2566 และแผนการตรวจสอบระยะยาว (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566-2568)28 ก.ย. 2565
16แจ้งแผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256521 มิ.ย. 2565
17ขออนุมัติแผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ 256517 มิ.ย. 2565

1