smileองค์การบริหารส่วนตำบลห่วงใยใส่ใจ ปลอดโรค COVID-19  เราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันsmileยินดีต้อนรับเข้าองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 045-251676 /// วิสัยทัศน์ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน คุณภาพชีวิต ส่งเสริมเศรษฐกิจอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ศิลปวัฒนธรรมไทย ใส่ใจธรรมาภิบาล
สายตรงนายก

ร้องเรียนร้องทุกข์

แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ร้องเรียนการบริหารทรัพยากรบุคคล

ชำระค่าขยะ

คู่มือประชาชน

facebook

สำรวจความคิดเห็น

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุบลราชธานี

ตรวจเช็คอีเมลระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

สาระดีๆจากศาลปกครอง

EGP

แบบฟอร์มขอบ้านเลขที่

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 18/04/2562
วันนี้
35
เมื่อวานนี้
113
เดือนนี้
113
เดือนที่แล้ว
4,206
ปีนี้
18,251
ปีที่แล้ว
38,537
ทั้งหมด
111,561
ไอพี ของคุณ
3.239.129.52
ลำดับรายการวันที่
1คู่มือการปฏิบัติงาน การประชุมสภาท้องถิ่น17 มี.ค. 2566
2คู่มือการปฏิบัติงาน งานนโยบายและแผน10 มี.ค. 2566
3คู่มือการปฏิบัติงานเบี้ยยังชีพ (ฉบับปรับปรุง)9 มี.ค. 2566
4คู่มือ พรบ.ความผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.253929 เม.ย. 2565
5คู่มือการจัดทำงบประมาณ29 เม.ย. 2565
6คู่มือคณะกรรมการกำหนดราคากลาง29 เม.ย. 2565
7คู่มือปฏิบัติงาน ตาม พรบ.จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.256029 เม.ย. 2565
8คู่มือสภาเด็กและเยาวชน29 เม.ย. 2565
9คู่มือปฏิบัติงานกองช่าง29 เม.ย. 2565
10คู่มือปฏิบัติงานกองคลัง29 เม.ย. 2565
11คู่มือการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ รับเรื่อง29 เม.ย. 2565
12คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแส29 เม.ย. 2565
13คู่มือการปฏิบัติเบี้ยยังชีพ30 เม.ย. 2564
14คู่มือการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น30 เม.ย. 2564
15คู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดทำและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น30 เม.ย. 2564

1