smileองค์การบริหารส่วนตำบลห่วงใยใส่ใจ ปลอดโรค COVID-19  เราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันsmileยินดีต้อนรับเข้าองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 045-251676 /// วิสัยทัศน์ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน คุณภาพชีวิต ส่งเสริมเศรษฐกิจอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ศิลปวัฒนธรรมไทย ใส่ใจธรรมาภิบาล
สายตรงนายก

ร้องเรียนร้องทุกข์

แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ร้องเรียนการบริหารทรัพยากรบุคคล

ชำระค่าขยะ

คู่มือประชาชน

facebook

สำรวจความคิดเห็น

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุบลราชธานี

ตรวจเช็คอีเมลระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

สาระดีๆจากศาลปกครอง

EGP

แบบฟอร์มขอบ้านเลขที่

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 18/04/2562
วันนี้
144
เมื่อวานนี้
121
เดือนนี้
561
เดือนที่แล้ว
4,206
ปีนี้
18,699
ปีที่แล้ว
38,537
ทั้งหมด
112,009
ไอพี ของคุณ
44.200.82.149
ลำดับรายการวันที่
1คู่มือ การปฏิบัติงาน กระบวนการจัดการร้องเรียน การทุจริต30 เม.ย. 2565
2คู่มือประชาชน30 เม.ย. 2565
3การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง30 เม.ย. 2565
4การชำระภาษีป้าย30 เม.ย. 2565
5การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร30 เม.ย. 2565
6การรับสมัครนักเรียน-ศพด.30 เม.ย. 2565
7การขอรับการสนับสนุนฯ-ผู้ป่วยเอดส์30 เม.ย. 2565
8การลงทะเบียนฯ-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ30 เม.ย. 2565
9การลงทะเบียนฯเบี้ยยังชีพพิการ30 เม.ย. 2565
10การขอข้อมูลข่าวสารของราชการ30 เม.ย. 2565
11งานทะเบียนพานิชย์30 เม.ย. 2565
12งานร้องเรียนร้องทุกข์30 เม.ย. 2565
13การขอใบอนุญาตกิจการ30 เม.ย. 2565
14การขอใบอนุญาตจำหน่ายในที่และทางสาธารณะ30 เม.ย. 2565
15การขอรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานสะสมอาหารพื้นที่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร30 เม.ย. 2565
16การขอใบอนุญาตการจัดตั้งตลาด30 เม.ย. 2565

1