smileองค์การบริหารส่วนตำบลห่วงใยใส่ใจ ปลอดโรค COVID-19  เราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันsmileยินดีต้อนรับเข้าองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 045-251676 /// วิสัยทัศน์ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน คุณภาพชีวิต ส่งเสริมเศรษฐกิจอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ศิลปวัฒนธรรมไทย ใส่ใจธรรมาภิบาล
สายตรงนายก

ร้องเรียนร้องทุกข์

แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ร้องเรียนการบริหารทรัพยากรบุคคล

ชำระค่าขยะ

คู่มือประชาชน

facebook

สำรวจความคิดเห็น

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุบลราชธานี

ตรวจเช็คอีเมลระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

สาระดีๆจากศาลปกครอง

EGP

แบบฟอร์มขอบ้านเลขที่

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 18/04/2562
วันนี้
144
เมื่อวานนี้
121
เดือนนี้
561
เดือนที่แล้ว
4,206
ปีนี้
18,699
ปีที่แล้ว
38,537
ทั้งหมด
112,009
ไอพี ของคุณ
44.200.82.149
ลำดับรายการวันที่
1ขอเชิญประชุมสภา อบต.กุดลาด สมัยวิสามัญ สมัยที่หนึ่ง ประจำปี พ.ศ.256630 มี.ค. 2566
2ประชาสัมพันธ์ประชุมสภา อบต.กุดลาด สมัยวิสามัญ สมัยที่หนึง ประจำปี พ.ศ.256630 มี.ค. 2566
3ขอเชิญประชุมสภา อบต.กุดลาดสมัยสามัญ สมัยที่หนึ่ง ประจำปี พ.ศ.25662 ก.พ. 2566
4ประชาสัมพันธ์ การประชุมสภา อบต.กุดลาด สมัยสามัญ สมัยที่หนึ่ง ประจำปี พ.ศ.25662 ก.พ. 2566
5ประกาศประชุมสภา อบต.กุดลาด สมัยสามัญ สมัยที่หนึ่ง ประจำปี พ.ศ.256619 ม.ค. 2566
6แจ้งประกาศสภา อบต.กุดลาด ประจำปี พ.ศ.25669 ม.ค. 2566
7ประกาศสภา อบต. เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภา อบต.กุดลาด สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.25669 ม.ค. 2566
8ประกาศสภา อบต. เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา อบต.กุดลาด ประจำปี พ.ศ.25669 ม.ค. 2566
9เชิญประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.25658 ธ.ค. 2565
10ประชาสัมพันธ์ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.25658 ธ.ค. 2565
11เชิญประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่4 ประจำปี พ.ศ.25651 ธ.ค. 2565
12ประชาสัมพันธ์ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ประจำปี พ.ศ.25651 ธ.ค. 2565
13แจ้งประกาศประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ประจำปี พ.ศ.256416 พ.ย. 2565
14ขอเชิญประชุมสภา อบต.กุดลาด สมัยวิสามัญ สมัยที่สี่ ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 25659 ก.ย. 2565
15ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่สี่ ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 25659 ก.ย. 2565
16ขอเชิญประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่สี่ ประจำปี พ.ศ. 25651 ก.ย. 2565
17ประกาศอำเภอเมืองอุบลราชธานี เรียกประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่สี่ ประจำปี พ.ศ.25651 ก.ย. 2565
18ประชาสัมพันธ์ การประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่สี่ ประจำปี พ.ศ.25651 ก.ย. 2565
19ขอเชิญประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 256511 ส.ค. 2565
20ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาฯ อบต.กุดลาด สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.256511 ส.ค. 2565

1 2 3 4 5.....   >>  >|